Menu 

Välkommen till BSFK

teori2014.
Vingen som legat på marken lyfts upp och linan på marken framför dig spänns. Med ett lätt ryck börjar du röra dig över marken, farten ökar snabbt och det dröjer inte lång stund innan marken under dig krymper undan.

Snabbt kryper nålen på höjdmätaren uppåt och redan efter några få minuter visar den 800 meter, vänsterhanden sträcker sig mot det gula handtaget framför dig, du drar i det, och linan släpper och bogserplanet du följt under en kort tid försvinner snabbt bort från ditt synfält då det med en dykande högersväng söker sig ned mot fältet för att hämta nästa plan i tur.
Nu är det du och naturen som får börja sammarbeta – Äventyret kan börja.

Blicken söker sig över himlen och finner ett fint cumulusmoln en bit bort och du drar dig mot det.
Det piper rejält i variometern när du kommer in i termiken under molnet, du bankar omkull planet och börjar kurva i dagens första termikblåsa för att vinna höjd, varv efter varv tar dig högre och högre upp. Medan du cirklar breder Västergötlands landskap ut sig framför dig. Väster ut ser du konturerna av Göteborg och kustbandet, norrut övergår skogsterrängen till gult slättlandskap, i nordost skymtas en höjning vid horisonten det är Ålleberg, segelflygets Mecka, österut kan du tydligt se Åsundens glittrande vatten och söder ut breder den Småländska skogen ut sig som en grön matta.

Medan du närmar dig cumulusmolnets undersida har du bestämt dig för ett mål med dagens flygning. En flygning upp mot Ulricehamn och sedan vidare norrut mot Falköping efter det får du se men 150 till 200 km är ingen orimlighet idag. Ett sista varv och sedan trycker du bestämt fram spaken och accelererar upp planet till 150 km/h för att lämna termikblåsan och bege dig ut på ditt och dagens stora äventyr.

Vad är din dröm – som medlem i Borås Segelflygklubb är detta din verklighet, låt oss drömma tillsammans.

Lite fakta

Segelflyg handlar om att kunna läsa terrängen under och molnen omkring dig, var är det bäst förutsättningar att hitta nästa termikblåsa, och att dra nytta av det för att komma högre och längre.
Som segelflygpilot lär du dig hela tiden om väder och vind och hur du skall dra nytta av det för att uppnå ditt mål och förverkliga din dröm. Som segelflygare är du både pilot och din egen meteorolog, på kvällen kan du kika på himlen och kan dra slutsatser om hur morgondagen med stor sannolikhet skall utveckla sig och hur du skall planera din flygning.

Termiken som beskrivs ovan är stigande varm luft som alstras av att solen värmer upp marken. Den stigande luften är segelflygarens motor och genom att stanna upp och cirkla varv efter varv i den stigande luften så vinns höjd. När man är nöjd glider man iväg från denna termikblåsa i jakt på nästa för nu är det nedför som gäller tills du hittar nästa termikblåsa som du kan använda för att ”tanka höjd” på nytt. Denna omväxling av kurvning i termik och glidflygning pågår sedan tills man är på backen igen.
Cumulusmolnen som du ser på sommarhimmelen är inget annat är segelflygarens bensinmackar då ett moln indikerar var den stigande luften finns. Snacka om miljövänlig flygning, mil efter mil på ren solenergi.

Nedanstående exempel hör inte till vardagen, men det visar att med bra planering, rätt förutsättningar och skicklighet så kan man uppnå enastående sträckor och tider i luften genom att bara utnyttja naturkrafterna.

Den 6:e maj 2012 gav sig Kjell Folkesson tillsammans med, en av klubbens yngsta medlemmar, Gustav Karlsson ut på en flygning som kommer att vara nästan 7 timmar och 45 minuter och under denna tid tillryggaläggs 805 km i luften – en enastående bedrift med tanke på att man enbart utnyttjar solens energi och ingen motor för att ta sig framåt.

En knapp månad senare överglänser samma duo sig själva med en flygning som sträcker sig över 907 km och med över 9 timmar i luften. Dessa två flygningar är en starkt bidragande del i att dom tilldelas titeln Svenska Mästare i sträckflygning 2012 för 2-sits klassen.