Hoppa till sidans innehåll
Foto: Petter A Gustavsen

Äventyr med Gerth


Vingen som legat på mar­ken lyfts upp och linan på mar­ken fram­för dig spänns. Med ett lätt ryck bör­jar du röra dig över mar­ken, far­ten ökar snabbt och det drö­jer inte lång stund innan mar­ken under dig krym­per undan och 

äventyretnålen på höjd­mä­ta­ren kryper snabbt uppåt.

Nu är det du och natu­ren som får börja sam­mar­beta — Även­ty­ret kan börja. Höjdmätaren visar 800 meter, väns­ter­han­den sträc­ker sig mot det gula hand­ta­get fram­för dig, du drar i det, och linan släp­per och bog­ser­pla­net du följt under en kort tid för­svin­ner snabbt bort från ditt syn­fält då det med en dykande höger­sväng söker sig ned mot fäl­tet för att hämta nästa plan i tur.

molnlandskap

Blic­ken söker sig över him­len och fin­ner ett fint cumu­lus­moln en bit bort och du drar dig mot det.

Det piper rejält i vari­o­me­tern när du kom­mer in i ter­mi­ken under mol­net, du ban­kar omkull pla­net och bör­jar kurva i dagens första ter­mik­blåsa för att vinna höjd, varv efter varv tar dig högre och högre upp.

davidsflygning

Medan du cirklar bre­der Väs­ter­göt­lands land­skap ut sig fram­för dig. Väs­ter ut ser du kon­tu­rerna av Göte­borg och kust­ban­det, norrut över­går skogs­ter­rängen till gult slätt­land­skap, i nord­ost skym­tas en höj­ning vid hori­son­ten det är Ålle­berg, segel­fly­gets Mecka, österut kan du tyd­ligt se Åsun­dens glitt­rande vat­ten och söder ut bre­der den Små­ländska sko­gen ut sig som en grön matta.du cirk­lar 

Medan du när­mar dig cumu­lus­mol­nets under­sida har du bestämt dig för ett mål med dagens flyg­ning. En flyg­ning upp mot Ulri­ce­hamn och sedan vidare norrut mot Fal­kö­ping efter det får du se men 150 till 200 km är ingen orim­lig­het idag. Ett sista varv och sedan tryc­ker du bestämt fram spa­ken och acce­le­re­rar upp pla­net till 150 km/h för att lämna ter­mik­blå­san och bege dig ut på ditt och dagens stora äventyr.

Uppdaterad: 07 JUN 2016 20:26 Skribent: Gerth Ericsson
Epost: This is a mailto link

Klubbstugan: 033 – 25 43 58
Fälttelefon: 0720 – 10 95 00

Provlektioner (prova-på) och presentkort
Gerth E 0709 – 78 48 90

Intresse för utbildning
Robin D 0730 – 22 55 04

Vänligen använd i första hand vårt kontaktformulär för alla frågor.